Informacje

Oferta

  Oferujemy usługi związane z nieruchomościami:

 • Wycena nieruchomości dla różnych celów
  • sporządzanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości
  • działki
  • nieruchomości zabudowane
  • lokale mieszkalne i użytkowe
  • nieruchomości rolne
  • inne
 • Inwentaryzacje architektoniczno - budowlane
 • Raporty techniczne do wyodrębnień lokali w budynkach
  • opracowanie potrzebne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
  • inwentaryzacja lokali w budynku, obliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej
 • Drobne prace projektowe z zakresu budownictwa ogólnego, adaptacje projektów typowych, projekty zagospodarowania działki
 • Kosztorysy budowlane
 • Nadzory budowlane (kierownik budowy)
 • Certyfikaty i audyty energetyczne budynków

Uprzejmie informujemy, iż posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonywania powyższych prac oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zleceń o szerszym zakresie możliwa jest współpraca z innymi podmiotami w celu przyspieszenia terminu wykonania.

Ze swojej strony zapewniamy fachowość oraz terminowe wykonywanie zleconych nam prac.